Dự toán mẫu


17-01-2018, 7:26 PM

Công ty chúng tôi chuyên nhận làm dự toán công trình cho các nhà thầu và chủ nhà muốn biết chi phí xây dựng, chi phí và số lượng vật tư để dễ quản lý

Giá dự toán phần thô là: 1 triệu đồng/ bộ hồ sơ nhà phố

Giá dự toán phần hoàn thiện là: 1 triệu đồng/ bộ hồ sơ nhà phố

 

 

 

 

Bình luận (0)