cách nhẩm nhanh thép để đi mua


05-09-2016, 8:39 AM

Khi ra công trình ta tính ra được cần bao nhiêu m dài thép D6, hay D8. Nhưng khi ra cửa hàng lại bán kg nên biết mua như thế nào cho vừa đủ. Cách đơn giản và gần đúng để đổi mét dài thép ra bao nhiêu kg là lấy:

 LxD² : 162 

Trong đó L: chiều dài cần mua           D: đường kính thép

 Ví dụ làm tấm đan ta cần 10m dài thép D6 như vậy ta cần mua là:

10X6²:162 = 2,2(kg) 

Như vậy ta phải mua 2,2(kg) thép D6

Bảng khối lượng cho nhưng ai còn nghi ngờ công thức tính

bang khoi luong thep 

Kts.Định

Bình luận (0)