ĐỘ DỐC HỢP LÝ CỦA MÁI DỐC


04-09-2016, 4:15 PM


MÁI DỐC

Mái dốc là mái có độ dốc>8%. Mái càng dốc( độ dốc lớn) thì thoát nước càng nhanh nhưng càng tốn vật liệu làm mái. Mái dốc thường có 3 loại sau đây:

-          Mái một dốc dùng khi nhà tạm, nhà có khẩu hộ nhỏ;

-          Mái hai dốc, hia tường hồi bít đến tận dốc;

-          Mái bốn dốc (mái dốc về phía bốn phía).

Mái bốn dốc có hai kiểu chai cùng với loại mái hai dốc xuất hiện từ thế kỷ 3 ở miền bắc nước ta, rồi dạng bánh vẽ, dạng bốn móng nối .

ĐỘ DỐC HỢP LÝ CỦA MÁI DỐC

Qua nghiêng cứu thấy mái dốc có độ dốc hợp lý như sau:

-khi lợp ngói máy, ngói xi măng: mái có độ dốc 27-35°(45-75%), thường lấy 30°(50%).

-khi lợp ngói mấu (ngói dẹt ngói ta, ngói vảy cá, ngói móc)thường lấy 45%(100); mái có độ dốc 35-60°(70-200%).

- khi lợp ngói máng(ngói âm- dương): mái có độ dốc 21-27°(35-45%), thường lấy 25°(40%).

-khi lợp fibro xi măng: mái có độ dốc 18- 60°(30-200%), thường lấy 25%(40%).

- khi mái tôn múi: mái có độ dốc  18-35%(30-75%), thường lấy 25°(40%). Khi lợp tôn phẳng thì mái có độ dốc 12- 18° (20-30%), thường lấy 16%(25%).

- khi lợp giấy dầu: mái có độ dốc 20- 30° ( 33-50%),thường lấy 22°(35%).

- khi lợp rạ, lá cọ, cỏ tranh bối cói: mái có độ dốc 30- 45%(50-100%) thường lấy 40°(82%).

Cấu tạo của mái dốc có hai phần chính: phần chịu lực và phần che (lợp).

Bình luận (0)