Giá Vật Liệu Xây Dựng HCM 2016 (tham khảo).


03-09-2016, 8:33 PM

1. Giá đá xây dựng:

STT BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG XE LỚN (TÍNH M3) XE NHỎ (TÍNH M3)
1 Đá mi 275.000 VNĐ 295.000 VNĐ
3 Giá đá 1×2 450.000 VNĐ 600.000 VNĐ
4 Giá đá xây dựng 4×6          450.000 VNĐ 500.000 VNĐ

2. Giá cát xây dựng :

STT BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG XE LỚN (TÍNH M3) XE NHỎ (TÍNH M3)
1 Giá cát san lấp 150.000/khối 200.000 VNĐ
2 Giá cát bê tông 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ

3. Giá gạch xây dựng :

STT Sản phẩm XE LỚN (TÍNH VIÊN) XE NHỎ (TÍNH VIÊN)
1 Gạch Phước Thành 1.200 VNĐ 1.400 VNĐ
2 Gạch ống Đồng tâm 1.200 VNĐ 1.400 VNĐ
3 Gạch đinh Tám Quỳnh 1.200 VNĐ 1.400 VNĐ

4. Giá xi măng : 

STT BÁO GIÁ ĐÁ XI MĂNG XE LỚN (TÍNH BAO) XE NHỎ (TÍNH BAO)
1 Xi măng hà tiên 90.000 VNĐ 93.000 VNĐ
2 Xi măng sao mai 90.000 VNĐ 93.000 VNĐ

 

Bình luận (0)